Tag: Mayahana

Pokok-Pokok Dasar Pemersatu Theravada dan Mahayana

Pendahuluan Dalam suatu faham, kepercayaan ataupun agama tentunya memiliki ciri khas dalam ide, konsep ataupun ajarannya yang membedakannya satu dengan yang lain. Meskipun dalam suatu faham, kepercayaan ataupun agama tersebut memiliki aliran atau mazab atau tradisi yang beraneka ragam, namun

Dengan label: ,
Top