Tag: Y.M. Walpola Sri Rahula

Satu Wahana Untuk Perdamaian

Semasa kehidupan Sang Buddha, ajaran-Nya dikenal dengan beragam nama seperti Buddha-vacana (‘Perkataan Sang Buddha’)[1], Buddha-sasana (‘Pesan Sang Buddha’  atau ‘Ajaran Sang Buddha’)[2], Sasana (‘Pesan’ atau ‘Ajaran’)[3] atau Dhamma (‘Ajaran’ atau ‘Kebenaran’)[4]. Pada masa itu tidak ada yang disebut dengan Theravada

Dengan label:
Top